Uzman Klinik Psikolog Oyun Terapisti Çağla Volkan

Uzman Klinik Psikolog Oyun Terapisti Çağla Volkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. İstanbul Okan Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı. Eğitim hayatı boyunca birçok eğitim ve kongrelere katıldı, anaokullarında gönüllü stajlar yaptı, süpervizyon kapsamında danışan gördü. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde uzmanlık stajını tamamladı. Şuan aktif olarak Tekirdağ Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk danışanlarını kabul etmektedir.

Aldığı Eğitimler,

> Çocuk ve Ergen Psikoterapisine Giriş Eğitimi
> Çocuklarla ve gençlerle Sanat Terapisi Uygulamaları Eğitimi
> Prof Dr. Serap Özer’den Çocuklarla BDT Eğitimi
> Christof Loose’dan Çocuklar ve Ergenler için Şema Terapi Eğitimi
> Yrd. Doç. Dr. Elif Göçek’den Oyun Terapisine Giriş Eğitimi
> Nilüfer Devecigil’den Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi
> Okulda Pozitif Disiplin Eğitimi
> Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Rorschach- TAT Eğitimi
> Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi Eğitimi

Uyguladığı Testler

> Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV
> Moxo Dikkat Performans Testi Bender Gestalt II Algı ve Motor Testi
> Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
> Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
> Beier Cümle Tamamlama Testi
> Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi
> Louisa Duss Psikoanalitik Hikayeler Testi
> MMPI
> Beck Depresyon Ölçeği
> Beck Anksiyete Ölçeği
> Kısa Semptom Envanteri (KSE)
> Otomatik Düşünceler Ölçeği
> Bir Ağaç, İnsan ve Ev Çiz